tùy chỉnh màn hình hiển thị các tông hộp Tuỳ chỉnh thiết kế thu thập các tông hộp, sóng Hiển thị hộp với túi

Tuỳ chỉnh thiết kế thu thập các tông hộp, sóng Hiển thị hộp với túi
Chi tiết sản phẩm

Tuỳ chỉnh thiết kế thu thập các tông hộp, sóng Hiển thị hộp với túi

Chất liệu: Giấy gợn sóng
Tính năng:
Thợ may thực hiện, ánh sáng trọng, di động, được dễ dàng cho gấp, lắp ráp, tháo và vận chuyển

Yêu cầu thông tin